مبلمان محوطه
چوب پلاست چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

آشنایی با مصالح نوین چوب پلاست: کامپوزیت چوب پلاستیک یا به اختصار WPC  یک ماده ترکیبی است که بهره مند از کیفیت چوب و سهولت کار پذیری پلاستیک است. این ماده کامپوزیتی است که جایگزین چوب طبیعی شده است و پایدار است زیرا از چوب ضایعات و پلاستیک بازیافتی ساخته شده است. WPC بطور گسترده […]