آلاچیق چوبی
آلاچیق چوبی و انواع آن

آدمی برای گذران زمان بیشتر در طبیعت نیازمند امکانات آسایش اقلیمی ست.  آلاچیق چوبی یکی از انواع عناصر آسایش اقلیمی می باشد. که سابقه آن به اولین 4 طاقی ها و چادر ایلنشینان باز می گردد با نام کلاه فرنگی ، طارم و آلاچیق در لغت نامه دهخدا که در زبان انگلیسی به نام GAZEBO […]